الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]

................................Sigma Software v.2.22.01

..............................الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]


.................................................. ..............Pack3 Update:

..........Once again, we are proud to present a brand new solution requested by customers!

..........Released full IMEI repair support for a group of newest Alcatel smartphones!

.............Alcatel:
.............♦ OT-4045 / 4045D / 4045X / 4045A
...........♦ OT-4060 / OT-4060A / OT-4060O / 4060S
...........♦ OT-5042 / 5042A / 5042D / 5042X
...........♦ OT-5051 / 5051D / 5051J / 5051X / 5051M
...........♦ OT-5054 / OT-5054O / OT-5054W / 5054X / 5054D / 5054S / 5054A
...........♦ OT-5056 / 5056e / 5056M / 5056A / 5056X / 5056D
...........♦ OT-5057 / 5057M / 5057A
...........♦ OT-5065 / OT-5065O / 5065D / 5065J / 5065X / 5065A
...........♦ OT-5098 / 5098S / OT-5098O
...........♦ OT-5154 / 5154A
...........♦ OT-6039 / 6039K / 6039S / 6039A / 6039Y / 6039H
...........♦ OT-7043 / 7043A / 7043K / 7043Y / 7043E
...........♦ OT-7044 / 7044Y / 7044X
...........♦ OT-7048 / 7048X / 7048A / 7048S
...........♦ OT-9001 / 9001D / 9001I / 9001X
...........♦ OT-9006 / 9006W
...........♦ OT-9007 / 9007T / 9007X / 9007A
...........♦ OT-9015 / 9015B / 9015W / 9015B
...........♦ OT-9022 / 9022D / 9022X / 9022S
...........♦ OT-9030 / 9030G / 9030Q / 9030Y
...........♦ OT-A621R
...........♦ OT-V895N / VF-895N
...........♦ OT-V900 / VDF 900
...........♦ OT-VF1397
...........♦ OT-VF1400
...........♦ OT-VF1497 / VF-1497


............Benefits:
........................♦ one-click solution;
........................♦ no rooting required;
........................♦ all versions (A/X/D/Y...) supported;
........................♦ double SIM phones supported.


...........Service manual is available الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ].
...........This solution is available as our virtual product - الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ] activation.
.................................................. .الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]

الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]
Sigma Software v.2.22.01. IMEI Repair for Alcatel Qcom smartphonesالروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]الروابط تظهر للاعضاء فقط[ للتسجيل اضغط هنا ]
Sigma Software v.2.22.01. IMEI Repair for Alcatel Qcom smartphones