ɡ .
.
.
" " (4-1) .
. 28 .
2002 .
.
ʡ .
.
27 ɡ 12 .
ɡ ȡ .
1-1 .
ɡ .
.
(5-1) .
3-0 .
.
:
- .
- ( : ).
........ .
- ( ) .
- .
- ( : ) .
......... .
- ( ):
........ .
- ( : ) .
........ .