عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

................................Sigma Software v.2.19.05

..................................New models were added to the list of supported.
.......................................We wish you a nice week at work!.................................................. ..............Qcom Tab:

............♦ Alcatel Allura 5056O
...........♦ Alcatel Flint 5054O.................................................. ..........HiSilicon ADB Tab:

............♦ Huawei MediaPad M2-801l
...........♦ dtab Compact d-02H.................................................. ................MTK Tab:

............♦ Azumi q10g (MT6260)


.................................................. ..........Android ADB Tab:

.............♦ Huawei Accent Speed X2 (MT6735)
...........♦ AZUMI A50TQ (MT6582)
...........♦ OPPO X9009 / F1 Plus (MT6755)
...........♦ teXet X-pad RAPID 7.1 4G (MT8735M)
...........♦ Truconnect D351w (MT6572)
...........♦ Verykool Sl5008 (MT6735)
...........♦ Wiko Lenny 3 (MT6580)
.................................................. .عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
Sigma Software v.2.19.05 out! reachout.pngعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
Sigma Software v.2.19.05 out! footer.png